Phân loại và phương pháp giải Toán Hàm số mũ, lũy thừa, logarit

Phân loại và phương pháp giải Toán Giải tích 12 (Chương 2. Hàm số lũy thừa – Hàm số mũ – Hàm số logarit). Tài liệu được soạn thảo một cách công phu bởi ThS Lê Văn Đoàn.

Link: (mathvn)

Mediafire link: Download this book/file.
coded by nessus

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>