MỘT SỐ BÀI TOÁN THƯỜNG GẶP VIẾT PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

Đây là sáng kiến kinh “ngạc” 2010, tham khảo.

link tải:

Sang kien kinh nghiem toan 2010.rar
coded by nessus