Geometer’s Sketchpad 5.04- Phần mềm vẽ hình học động

[Hình: E1QMS.png]

Geometer’s Sketchpad 5.04 | EXE | 85MB

Đây là một phần mềm nổi tiếng trên thế giới dùng để mô phỏng hình học trong toán học như: vẽ các khối hình học, mô phỏng quĩ tích, mô phỏng các phép biến đổi hình học … Bạn hãy giải nén, cài đặt và sử dụng Phần mềm Sketchpad là phần mềm gọn nhẹ, giúp giáo viên và học sinh thực hành trên máy các bài toán hình học ( phẳng- không gian). Đặc biệt các bài toán quĩ tích phẳng rất ấn tượng.

Geometer’s Sketchpad 5.04.zip
Key:
License Name: thongnong VUAUJR
Authorization Code: D7F674FA

Chú ý: Nếu key bị phát hiện bạn hãy tắt Sketchpad và phải ngắt kết nối internet với phần mềm này, như vậy phần mềm sẽ sử dụng được mãi mãi.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHI TIẾT BẰNG TIẾNG VIỆT

Huong_Dan_Su_Dung_GSP.pdf
coded by nessus