Chuyên đề hàm số – khảo sát hàm số

Tôi mới tìm thêm vài phần về KSHS để ôn thi TN THPT Và Đại học, xin cảm phiền xem và tải về từ các link sau:

Chuyên đề Hàm số – Bùi Quý

Ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm số

Các câu hỏi phụ trong bài toán Khảo Sát
coded by nessus