Các đề thi thử Đại Học Toán của thầy Hoàng Tròn (Huế) – 2011

Link:
Đề thi thử lần 1 năm 2011 của thầy Tròn
http://www.mediafire.com/?2nc92fly180kbeh

 

Đang tiếp đề số 2,3 và đáp án các bạn theo dõi tại đây:

Tiếp đề 2,3 –> đáp án
coded by nessus