Bài tập hình học 10

Bài tập hình học 10 mới tìm được (cả năm).
http://www.mediafire.com/?q7yd3kc95x9663y
coded by nessus