Bài giảng Tích phân ba lớp, tích phân mặt, tích phân đường

Link:
http://www.mediafire.com/?ha24prrqm9p6kr6

Tích phân mặt

Link:
http://www.mediafire.com/?glut09m67nl46p8

Tích phân đường:

Link:
http://www.mediafire.com/?oh44mopzd827q6m

Định dạng : Powerpoint

 

 

 

 

 
coded by nessus